Hele overskuddet av Poteløpet går til å styrke beredskapen til Norske redningshunder.

Ved å delta, støtter du den frivillige innsatsen som legges ned på redningsaksjoner. Vårt arbeid er tid -og ressurskrevende, og vi setter stor pris på din støtte.

Ved din hjelp kan vi sende våre ekvipasjer på kurs og opplæring, og sørge for at de har nødvendig utstyr når de skal ut på leteaksjon.

Bortsett fra noen nødvendige underleverandører blir hele poteløpet gjennomført på dugnad. Vi takker for all velvije vi har møtt i lokalmiljøet og blant bedrifter, det er dette som gjør det mulig for oss å arrangere dette løpet.

Trykk på bildet for å lese mer om norske redningshunders arbeid i Norge